Repozytorium IFJ PAN

Obliczenia hybrydowe modelem UrQMD i algorytmem klasteryzującym nukleony w przestrzeni fazowej

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)