Repozytorium IFJ PAN

Ewolucja nieliniowa w chromodynamice kwantowej i jej zastosowania do produkcji neutrin przy bardzo wysokich energiach

Show simple item record

dc.contributor.author Staśto, Anna
dc.date.accessioned 2018-01-12T13:07:27Z
dc.date.available 2018-01-12T13:07:27Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/203
dc.description.abstract Praca dotyczy badań nad zjawiskiem saturacji partonowej w zderzeniach cząstek przy wysokich energiach. Zaobserwowane zostało zjawisko skalowania geometrycznego w przekroju czynnym na głębokonieelastyczne zderzenia elektronu z protonem. Skalowanie to może być interpretowane jako przejaw saturacji partonowej. Polega ono na zależności całkowitego przekroju czynnego od jednej zmiennej τ ≡ Q 2 /Q 2s (x) będącej stosunkiem wirtualności fotonu Q 2 do skali saturacji Q 2 s (x) zależnej potęgowo od x Bjorkena.
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;1948/PH
dc.title Ewolucja nieliniowa w chromodynamice kwantowej i jej zastosowania do produkcji neutrin przy bardzo wysokich energiach pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record