Repozytorium IFJ PAN

Ewolucja nieliniowa w chromodynamice kwantowej i jej zastosowania do produkcji neutrin przy bardzo wysokich energiach

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)