Repozytorium IFJ PAN

Symulacja Monte-Carlo odpowiedzi spektrometrycznej sondy geofizyki otworowej sPNG w ośrodku modelowym stanowiska kalibracyjnego w Zielonej Górze

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)