Repozytorium IFJ PAN

Własności relaksacyjne i fazy magnetyczne niskowymiarowych magnetyków molekularnych

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)