Repozytorium IFJ PAN

Zastosowanie metody PIXE do badań procesów akumulacji i przemian związków chemicznych w osadach Zbiornika Dobczyńskiego

Show simple item record

dc.contributor.author Kwiatek, Wojciech M.
dc.contributor.author Kubica, Barbara
dc.contributor.author Dutkiewicz, Erazm
dc.contributor.author Bartyzel, Mirosław
dc.contributor.author Gołaś, Janusz
dc.contributor.author Hajduk, Roman
dc.contributor.author Pieprzyca, Tomasz
dc.contributor.author Reczyński, Witold
dc.contributor.author Sarnecki, C.
dc.contributor.author Stobiński, Marcin
dc.contributor.author Szklarz, Zbigniew
dc.contributor.author Wiltowska-Zuber, Joanna
dc.date.accessioned 2018-01-12T09:39:21Z
dc.date.available 2018-01-12T09:39:21Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/161
dc.description.abstract Badania fizykochemiczne mechanizmów akumulacji i procesów przemian toksycznych składników nieorganicznych, organicznych oraz radionuklidów w osadach Dobczyckiego Zbiornika wody pitnej dla miasta Krakowa pozwalają na znaczne poszerzenie możliwości oceny jakości wody w Zbiorniku, ustalenie przyczyn ewentualnych zagrożeń dla środowiska i opracowanie prognoz długoterminowych dotyczących stanu Zbiornika jako ekosystemu. W tym celu zastosowano metodę protonowej fluorescenecji rentgenowskiej – PIXE (Proton Incuded X-ray Emission) pozwalającą na wielopierwiastkową analizę składu. Materiałem badawczym były próbki osadów dennych pobranych z basenu myślenickiego, dobczyckiego i okolic zapory. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie tendencji wzrostu stężenia Al, K, V, Ti, Mn, Fe, Co, Cu i Zn natomiast dla Cl, Ca, Cr, Se i Pb. Występowanie tendencji spadku stężenia wraz z pierwotnym nurtem rzeki Raby. Istotne zmiany stężeń zaobserwowano również dla osadów położonych w poprzek nurtu. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;2007/AP
dc.title Zastosowanie metody PIXE do badań procesów akumulacji i przemian związków chemicznych w osadach Zbiornika Dobczyńskiego pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record