Repozytorium IFJ PAN

Klasyczne i nieklasyczne zjawisko elektrokonwekcji w fazie nematycznej ciekłych kryształów

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)