Repozytorium IFJ PAN

Przystosowywanie cyklotronu AIC-144 do protonowej radioterapii oka część 4. Poprawa jakości próżni w komorze cyklotronu, usprawnienie systemu sterowania traktem wiązki, zmniejszenie obciążeń zmęczeniowych komory akceleracji

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)