Repozytorium IFJ PAN

Przestrzenny rozkład zawartości Zn oraz Cr w próbkach gleby pobranej w Tatrach Wysokich

Show simple item record

dc.contributor.author Stobiński, Marcin
dc.contributor.author Kubica, Barbara
dc.contributor.author Misiak, Ryszard
dc.contributor.author Kwiatek, Wojciech M.
dc.contributor.author Gołaś, Janusz
dc.contributor.author Reczyński, Witold
dc.contributor.author Hajduk, Roman
dc.contributor.author Dutkiewicz, Erazm
dc.contributor.author Bartyzel, Mirosław
dc.contributor.author Fleischer, P.
dc.contributor.author Krzan, Z.
dc.date.accessioned 2018-01-11T14:30:42Z
dc.date.available 2018-01-11T14:30:42Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/139
dc.description.abstract Celem prezentowanej pracy było przedstawienie przestrzennego rozkładu metali ciężkich, takich jak cynk oraz chrom w próbkach gleb pobranych w Tatrach Wysokich po obydwu stronach granicy Polsko-Słowackiej. Analizy wykonano za pomocą różnych technik analitycznych, takich jak absorpcyjna spektometria atomowa (atomic absorpcion spectrometry – AAS), oraz mikro-PIXE (Proton Induced X-ray Emission). Zaprezentowano wyniki pomiarów tak z próbek pobranych z wierzchniej warstwy gleby (10cm) jak i z pełnych profili głębokościowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono iż zawartości chromu i cynku są zbliżone do stężeń podawanych przez innych autorów dla terenów górskich, i są raczej pochodną ich zawartości w skale macierzystej. Stwierdzono także tendencję do kumulacji cynku w powierzchniowych, zasobnych w substancję organiczną poziomach glebowych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;2012/C
dc.title Przestrzenny rozkład zawartości Zn oraz Cr w próbkach gleby pobranej w Tatrach Wysokich pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record