Repozytorium IFJ PAN

Metoda mikrotomografii komputerowej dla układu mikrowiązki promieniowania X w zastosowaniu do wyznaczania porowatości i powierzchni właściwej skał

Show simple item record

dc.contributor.author Bielecki, Jakub
dc.contributor.author Bożek, Sebastian
dc.contributor.author Lekki, Janusz
dc.contributor.author Stachura, Zbigniew
dc.contributor.author Jarzyna, Jadwiga
dc.contributor.author Kwiatek, Wojciech M.
dc.date.accessioned 2018-01-11T14:18:36Z
dc.date.available 2018-01-11T14:18:36Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/136
dc.description.abstract Celem pracy było opracowanie metodyki pomiarów wybranych własności fizycznych próbek geologicznych metodą mikrotomografii komputerowej. Badania zostały wykonane w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN z wykorzystaniem układu mikrowiązki promieniowania X przy współpracy z Katedrą Geofizyki WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przedstawione zostały wstępne wyniki pomiarów porowatości i powierzchni właściwej przestrzeni porowych dla próbki skały piaskowca wydobytego z otworu CG5 na głębokości 2680 m. Omówiona została metoda segmentacji obrazów tomograficznych oraz algorytmy cyfrowej analizy danych tomograficznych. Praca przedstawia możliwości zastosowania metody mikrotomogarfii komputerowej o wysokiej przestrzennej zdolności rozdzielczej w połączeniu z metodami cyfrowej analizy danych do badania materiałów porowatych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;2034/AP
dc.title Metoda mikrotomografii komputerowej dla układu mikrowiązki promieniowania X w zastosowaniu do wyznaczania porowatości i powierzchni właściwej skał pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record