Repozytorium IFJ PAN

Metoda mikrotomografii komputerowej dla układu mikrowiązki promieniowania X w zastosowaniu do wyznaczania porowatości i powierzchni właściwej skał

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)