Repozytorium IFJ PAN

Numeryczne modelowanie wpływu niejednorodności otoczenia odwiertu poziomego na odpowiedź sondy gęstościowej gamma-gamma

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)