Repozytorium IFJ PAN

Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań

Show simple item record

dc.contributor.author Skowron, Monika
dc.contributor.author Grabowska-Polanowska, Beata
dc.contributor.author Waligórski, Piotr
dc.contributor.author Faber, Jacek
dc.contributor.author Śliwka, Ireneusz
dc.date.accessioned 2017-10-02T12:15:20Z
dc.date.available 2017-10-02T12:15:20Z
dc.date.issued 2016-02
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/12
dc.description.abstract W technikach sprzężonych wykorzystana zostaje zdolność rozdzielcza metody analitycznej oraz zdolność spektrometrii mas do identyfikacji rozdzielonych składników. Jedną z technik analitycznych cieszącą się coraz większym zainteresowaniem laboratoriów środowiskowych, przyrodniczych czy diagnostyki medycznej, jest chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas. Najważniejszą zaletą tej techniki jest możliwość oznaczania związków polarnych i wielkocząsteczkowych, dlatego znajduje szerokie zastosowanie w analizie próbek biologicznych. W odróżnieniu od chromatografii gazowej chromatografia cieczowa pozwala na analizę związków nielotnych, o masie atomowej do kilku tysięcy Da1. Jest techniką o potencjalnie większych możliwościach aplikacyjnych niż chromatografia gazowa. Stosując chromatografię cieczową, można analizować znacznie większą grupę substancji (ok. 80% znanych związków chemicznych). Mogą to być ciecze i ciała stałe, w tym związki łatwo ulegające rozkładowi termicznemu, polimery i związki nieorganiczne. Warunkiem koniecznym zastosowania chromatografii cieczowej jest rozpuszczalność analitów [1-6]. W pracy zebrano podstawowe informacje o chromatografii cieczowej, omówiono rozwiązania pozwalające na połączenie analizy chromatograficznej ze spektrometrem masowym wykorzystanym, jako detektor. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości aplikacyjne chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas (LC/MS/MS). W tej technice możliwa jest identyfikacja analitów na podstawie widma masowego, co zapewnia wysoką specyficzność i umożliwia ilościowe oznaczanie badanej substancji w złożonych mieszaninach nawet, jeżeli nie są w pełni rozdzielone chromatograficznie [1-7]. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;2089/Ch
dc.title Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record