Repozytorium IFJ PAN

Opracowanie metody pomiaru wysokich dawek promieniowania jonizującego z zastosowaniem wysokoczułych detektorów termoluminescencyjnych LiF:Mg,Cu,P

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)