Repozytorium IFJ PAN

System sterowania zasilaczami traktu wiązki protonów i zasilaczem uzwojenia głównego cyklotronu AIC-144

Show simple item record

dc.contributor.author Daniel, Krzysztof
dc.contributor.author Janik, Grzegorz
dc.contributor.author Norys, Tadeusz
dc.date.accessioned 2018-01-11T13:33:55Z
dc.date.available 2018-01-11T13:33:55Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/126
dc.description.abstract W ramach przygotowania cyklotronu AIC-144 do uruchomienia protonowej terapii oka zmodernizowano układ transportu wiązki protonów na stanowisko terapii. Przedmiotem opracowania jest system sterowania zasilaczami podłączonymi do magnesów układu transportu wiązki. Szczególna uwagę poświęcono ustaleniu założeń do stworzenia optymalnego interfejsu użytkownika: ergonomicznego, przyjaznego, prostego w obsłudze i estetycznego, w dwu przewidywanych reżimach pracy: regulacyjnej i rutynowej. Zaprezentowano przyjęty do realizacji, wykonany i uruchomiony układ transportu wiązki. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;2043/AP
dc.title System sterowania zasilaczami traktu wiązki protonów i zasilaczem uzwojenia głównego cyklotronu AIC-144 pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record