Repozytorium IFJ PAN

Neutrina skrajnie wysokich energii w Obserwatorium Pierre Auger

Show simple item record

dc.contributor.author Góra, Dariusz
dc.date.accessioned 2018-01-11T13:27:01Z
dc.date.available 2018-01-11T13:27:01Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/124
dc.description.abstract Przedstawione w tej pracy badania dotyczą poszukiwań neutrin skrajnie wysokich energii, powyżej 1017 eV, wśród promieni kosmicznych przy użyciu największego detektora promieni kosmicznych jakim jest Obserwatorium Pierre Auger. Wysokoenergetyczne neutrina, których obecność jest przewidywana przez różne modele teoretyczne, a które do tej pory nie zostały odkryte doświadczalnie, mają fundamentalne znaczenie dla rozwiązania zagadki pochodzenia i składu promieni kosmicznych najwyższych energii. Podobnie jak ma to miejsce dla promieni kosmicznych najwyższych energii, wysokoenergetyczne neutrina mogą indukować w atmosferze Ziemi wielkie pęki atmosferyczne. Jednak tylko w kierunku poziomym atmosfera ziemska stanowi wystarczającą tarczę, aby pęki inicjowane przez neutrina mogły być zidentyfikowane przez detektory naziemmne wśrod wielkiej liczby pęków indukowanych przez promienie kosmiczne. W pracy przedstawiono ulepszenie metody detekcji wielkich pęków atmosferycznych techniką fluorescencyjną prowadzącą do znacznej redukcji błędów systematycznych wyznaczenia energii wielkich pęków. Opracowano procedurę identyfikacji neutrin wśród poziomych pęków inicjowanych przez promienie kosmiczne. Przeprowadzono analizę danych zebranych przez Obserwatorium Auger i podano limity na strumień neutrin. Zbadano możliwość użycia Obserwatorium Pierre Auger jako laboratorium dla studiowania procesów fizycznych wykraczających poza Model Standardowy cząstek w zakresie energii niedostępnych w akceleratorach cząstek na Ziemi. Opracowano test Modelu Standardowego wykorzystujący analizę strumienia neutrin rejestrowanych przez Obserwatorium Pierre Auger w przypadku produkcji mikroskopowych czarnych dziur powstających na skutek oddziaływania wysokoenergetycznych neutrin z materią. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;2041/PH
dc.title Neutrina skrajnie wysokich energii w Obserwatorium Pierre Auger pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record