Repozytorium IFJ PAN

Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)