Repozytorium IFJ PAN

Linia eksperymentalna do napromieniania pojedynczych żywych komórek przy stanowisku mikrowiązki rentgenowskiej w IFJ PAN. Opis techniczny

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)