Repozytorium IFJ PAN

Badanie dynamiki rozpadu jądra złożonego dla ekstremalnych wartości krętu i temperatury

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)