Repozytorium IFJ: Recent submissions

 • Malecki, Paweł (Institute of Nuclear Physics Polish Acadmy of Sciences, 2019)
  This monograph is focused on the measurements performed by the ATLAS experiment using final states containing third-generation fermions in the recent years and covers both the Run-1 and early Run-2 data taking periods of ...
 • Kłosowski, Mariusz (Institute of Nuclear Physics Polish Acadmy of Sciences, 2019)
  Dwuwymiarowa dozymetria termoluminescencyjna jest metodą szybkiego pomiaru rozkładu dawki w polu promieniowania jonizującego, przy pomocy tzw. powierzchniowych detektorów termoluminescencyjnych. Metodę pomiaru oraz komponenty ...
 • Swakoń, Jan (Institute of Nuclear Physics Polish Acadmy of Sciences, 2019)
  Radioterapia protonowa nowotworów oka jest wysoce wyspecjalizowaną formą radioterapii onkologicznej – metodą inaktywacji komórek nowotworowych guza wewnątrzgałkowego przez ściśle określoną dawkę promieniowania jonizującego ...
 • Schabikowski, Mateusz; Cichoń, Alicja; Németh, Zoltán; Kubiak, Władysław; Kata, Dariusz; Graule, Thomas (Textile Research Journal, 2019)
  This work describes the fabrication of ceramic fibers by electrospinning based on iron(III) oxide or copper(II) oxide. The fibers were produced from organic salt/polymer precursors and transformed into pure ceramic materials ...
 • Matyja, Adam (Institute of Nuclear Physics Polish Acadmy of Sciences, 2019)
  Light pseudo-scalar neutral mesons have been studied in e+eˉ, hadron-hadron, hadron-nucleus and nuclear collisions for decades. The results associated with neutral mesons provide information that is as good as that which ...
 • Stasielak, Jarosław (Institute of Nuclear Physics Polish Acadmy of Sciences, 2019)
  Badania nad promieniami kosmicznymi ultra-wysokich energii, powyżej 10¹⁸ eV, prowadzone są przy użyciu olbrzymich detektorów naziemnych rejestrujących wielkie pęki atmosferyczne (kaskady cza˛stek wtórnych) indukowane przez ...
 • Kamiński, Robert; Niedźwiecki, Michał (Przegląd Techniczny, 2019)
  W artykule przedstawiony jest opracowany w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie projekt CREDO. Omówiona jest metoda oraz znaczenie rejestracji i analizy promieniowania kosmicznego i radioaktywnego ...
 • Kamiński, Robert; Niedźwiecki, Michał (Przegląd Techniczny, 2019)
  W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie projekt CREDO. Omówiono metodę oraz znaczenie rejestracji i analizy promieniowania kosmicznego i radioaktywnego za pomocą ...
 • Fornal, Bogdan (2018)
  Z okazji 50. rocznicy śmierci Założyciela i Patrona Instytutu Fizyki Jądrowej, prof. Henryka Niewodniczańskiego, zorganizowano uroczyste seminarium, podczas którego wygłoszono referaty poświęcone tematyce naukowej uprawianej ...
 • Kochanek, Ireneusz (2018)
  Film przedstawiający wykład dr. Łukasza Lamży, wygłoszony 4 października 2018 roku podczas konferencji CREDO Week 2018.
 • Kochanek, Ireneusz (2018)
  Film przedstawiający wykład dr. hab. Piotra Homoli, wygłoszony 4 października 2018 roku podczas konferencji CREDO Week 2018.
 • Kochanek, Ireneusz (2018)
  Reportaż z ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli, zapoznającej z możliwościami prowadzenia pomiarów w ramach CREDO przy użyciu smartfonów, która odbyła się w Krakowie w dniach 3-4 października 2018 roku podczas CREDO ...
 • Niedzicki, Wiktor (2018)
  Film przedstawiający działalność Działu Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) Białe listwy tzw. scyntylatorów wytworzą delikatne błyski, gdy dotrą do nich cząstki promieniowania kosmicznego. Światło to będzie ...
 • Niedzicki, Wiktor (2018)
  Film przedstawiający działalność Zakładu Badań Mikroukładów Biofizycznych IFJ PAN
 • Sulikowski, Jacek (2018)
  Z okazji 60. rocznicy uruchomienia cyklotronu U-120 w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, w dniu 22 listopada 2018 r. mgr Jacek Sulikowski wygłosił krótki okolicznościowy ...
 • Wiącek, Urszula (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2018)
  Geofizyczne profilowania otworowe, wykorzystujące metody jądrowe, są powszechnie wykonywanymi pomiarami w odwiertach zlokalizowanych w typowych konwencjonalnych formacjach węglowodorów. Są to metody dobrze rozpoznane i ...
 • Niedzicki, Wiktor (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2018)
  Dzieci kochają efektowne sztuczki. Te, które znalazły się w tej książeczce nie wymagają wiele. Wystarczy zapał i to, co mamy w domu. Proponuję zabawę dla dzieci, rodziców i dziadków. Dzięki tym sztuczkom najmłodsi poznają ...
 • Otwinowski, Jacek (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2018)
  Matter that surrounds us comes in a variety of phases that can be transformed into each other by a change of external conditions such as temperature, pressure, and composition. A good example is water that besides the ...
 • Bielecki, Jakub (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2018)
  This monograph is an attempt at a comprehensive treatment of tomographic reconstruction methods with the special emphasis on the application in fusion research. Therefore, the main volume of the book is devoted to ...
 • Kłodowska, Magdalena (Forum Akademickie, 2018)
  Taką to metodą Monte Carlo wyliczał, co stanie się z wiązkami protonów, a im więcej ich przeliczył, tym większej pewności nabierał, że dobrze ich zachowania symuluje. Ta pewność siebie spowodowała, że w długi wpadł na ...