Repozytorium IFJ PAN

Request a copy of the document

Request a copy of the document

Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Wpływ krzywizny, struktury podłoża i warstwy wierzchniej na propagację fal i rezonansów na powierzchniach oraz złączach materiałów sprężystych

  1. This email address is used for sending the document.
  2. Files