Repozytorium IFJ PAN

Diffuse Emission from the Inner Galaxy as measured with the HAWC observatory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Casanova, Sabrina
dc.contributor.author Nayerhoda, Amid
dc.date.accessioned 2021-05-24T08:01:35Z
dc.date.available 2021-05-24T08:01:35Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/334
dc.description.abstract Galaktyczna dyfuzyjna emisja promieniowania gamma jest wytwarzana w oddziaływaniach promieni kosmicznych z gazem i polami promieniowania elektromagnetycznego w osrodku miedzygwiazdowym. Galaktyczne promienie kosmiczne to wysokoenergetyczne hadrony i elektrony, przyspieszane w astrofizycznych zródłach, takich jak pozostałosci po wybuchach supernowych czy pulsary. Promienie kosmiczne to naładowane czastki, na które wpływaja słoneczne i galaktyczne pola elektromagnetyczne. Podczas ich podrózy do Ziemi promienie propaguja sie w sposób dyfuzyjny, co uniemozliwia sledzenie ich ruchu w kierunku zródeł i bezposrednie badanie rozkładu tych czastek. W przeciwienstwie do promieniowania kosmicznego, promienie gamma to neutralne czastki, które podrózuja prawie bezposrednio w kierunku Ziemi. Badanie dyfuzyjnej emisji gamma pomaga zrekonstruowac rozkład promieni kosmicznych w Galaktyce oraz własnosci ich transportu. W niniejszej rozprawie przedstawiam moja analize dyfuzyjnej emisji promieniowania gamma o energii rzedu TeV (= 1012 eV) z obszaru płaszczyzny galaktycznej w zakresie długosci i szerokosci l 2 [43 ; 73 ] i b 2 [��5 ; 5 ], odpowiednio we współrzednych galaktycznych, na podstawie danych zebranych za pomoca detektora High Altitude Water Cherenkov (HAWC). Pomiary dyfuzyjnej emisji gamma pokazuja, ze wyznaczone widmo promieniowania kosmicznego w badanym obszarze jest zgodne z widmem mierzonym w sasiedztwie Słonca. To potwierdza istnienie jednorodnego poziomu tła promieni kosmicznych w Galaktyce oraz ich przestrzennie niezaleznej dyfuzji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The Galactic gamma-ray diffuse emission (GDE) is produced by the interaction of cosmic rays (CRs) with gas and electromagnetic radiation elds in the interstellar medium. Galactic CRs are the highly energetic hadrons and electrons, that are accelerated in astrophysical sources, such as supernova remnants and pulsars. CRs are charged particles, and are a ected by solar and galactic electromagnetic elds. During their travel to reach the Earth CRs propagate diffusely, which makes it impossible to track them back to their origins and directly study their distribution. Unlike CRs, gamma-rays are neutral particles, which travel almost directly to the Earth. Studying the GDE helps to reconstruct the CR distribution in the Galaxy and their transport properties. In this thesis I present my analysis of the TeV(=1012 eV) GDE from a region of the Galactic plane over the range in longitude and latitude of l 2 [43 ; 73 ] and b 2 [��5 ; 5 ] respectively, using data collected with the High Altitude Water Cherenkov (HAWC) detector. From the GDE measured in the studied region, the CR spectrum is found to be compatible with the CR spectrum measured in the Solar neighborhood. This supports the existence of a homogeneous CR background level in the Galaxy and of a spatial-independent CR diffusion. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences
dc.rights Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ *
dc.title Diffuse Emission from the Inner Galaxy as measured with the HAWC observatory pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8
dc.contributor.reviewer Hanasz, Michał
dc.contributor.reviewer Włodarczyk, Zbigniew
dc.description.physical 131 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe