Repozytorium IFJ PAN

Browsing Dane badawcze by Title

Browsing Dane badawcze by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kajangi, Gnanachandran; Khaldoun, Gharzeddine (2023-03-01)
  2% żel agarozowy przygotowano z 4% roztworu agarozy rozpuszczonej w wodzie. Sferoidy z komórek raka okrężnicy (HT29) przygotowano przy użyciu 96-dołkowych płytek z dnem w kształcie litery U i po 3 dniach wzrostu zebrano ...
 • Stasica, Paulina; Nguyen, Hanh; Granja, Carlos; Kopeć, Renata; Marek, Lukas; Oancea, Cristina; Raczyński, Łukasz; Rucinski, Antoni; Rydygier, Marzena; Schubert, Keith; Schulte, Reinhard; Gajewski, Jan (Institute of Nuclear Physics PAN, 2021-04-03)
  Zbiór danych zawiera wyniki pomiarów pikeslowym półprzewodnikowym detektorem Timepix w mieszanym polu promieniowania wyprodukowanym przez terapeutyczną wiązkę protonową w wodzie. Składa się z 16 plików, z których każdy ...
 • Cwanek, Anna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2024)
  Niniejsza baza danych dotyczy ośmiu rdzeni torfowych zebranych z różnych typów torfowisk występujących w Europie Środkowej. Główny nacisk położony jest na Pb-210 jako podstawowy geochronometr oraz radioizotopy C-14 i ...
 • CREDO Collaboration (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Dane badawcze pochodzą z projektu naukowego zainicjowanego w 2016 r. w IFJ PAN „Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory” - CREDO, który dotyczy globalnej detekcji cząstek promieniowania kosmicznego wykorzystując metodę ...
 • Sądel, Michał; Grzanka, Leszek; Swakoń, Jan; Baran, Jakub; Gajewski, Jan; Bilski, Paweł (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2023)
  The prototype of the LiMgPO4 (LMP) silicone foils has been tested to find their OSL relative response to protons and their dependence on proton energy. The proton depth–-dose distribution was measured for the pristine ...
 • Cieplicka-Oryńczak, N.; Fornal, B.; Leoni, S.; Ciemała, M.; Ziliani, S.; Kmiecik, M.; Maj, A.; Łukasik, J.; Pawłowski, P.; Sowicki, B.; Wasilewska, B.; Ziębliński, M.; Bednarczyk, P.; Boiano, C; Bottoni, S.; Bracco, A.; Brambilla, S.; Ciepał, I.; Clisu, C.; Crespi, F.C.L.; Dhanmeher, K.; Florea, N.; Gamba, E.; Grębosz, J.; Harakeh, M.N.; Iskra, Ł.W.; Krzysiek, M.; Kulessa, P.; Marginean, R.; Matea, I.; Matejska-Minda, M.; Mazurek, K.; Parol, W.; Sferrazza, M.; Stan, L.; Włoch, B. (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2023-03-01)
  Zbiór danych koincydencyjnych w postaci macierzy Egamma-Ex (energia kwantów gamma, wyrażona w keV, vs. energia wzbudzenia jądra 13C, wyrażona w MeV) zgromadzonych podczas eksperymentu rozpraszania nieelastycznego wiązki ...
 • Cieplicka-Oryńczak, N.; Fornal, B.; Leoni, S.; Ciemała, M.; Ziliani, S.; Kmiecik, M.; Maj, A.; Łukasik, J.; Pawłowski, P.; Sowicki, B.; Wasilewska, B.; Ziębliński, M.; Bednarczyk, P.; Boiano, C.; Bottoni, S.; Bracco, A.; Brambilla, S.; Ciepał, I.; Clisu, C.; Crespi, F.C.L.; Dhanmeher, K.; Florea, N.; Gamba, E.; Grębosz, J.; Harakeh, M.N.; Iskra, Ł.; Krzysiek, M.; Kulessa, P.; Marginean, R.; Matea, I.; Matejska-Minda, M.; Mazurek, K.; Parol, W.; Sferrazza, M.; Stan, L.; Włoch, B. (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2024)
  Zbiór danych koincydencyjnych w postaci macierzy Egamma-Ex (energia kwantów gamma, wyrażona w keV, vs. energia wzbudzenia jądra 14N, wyrażona w MeV) zgromadzonych podczas eksperymentu rozpraszania nieelastycznego wiązki ...
 • Kuźma, Dominika (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2022)
  Nowy materiał, który może być zastosowany jako filtr wody czy powietrza, eliminujący szkodliwe drobnoustroje jest przedmiotem poszukiwań naukowców. Dlatego też przeprowadzono syntezę i analizę porowatej ceramiki zawierającej ...
 • Parol, Wiktor (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2022)
  Zbiory danych zgromadzonych podczas pomiarów testowych układu detektorów czasu przelotu, odczytywane i zapisywane w 2 (lub w niektórych przypadkach 4) kanałach, na które podawany był sygnał zbiorczy pochodzący z 4 krzemowych ...
 • Grzanka, Leszek; Bellinzona, Valentina Elettra; Scifoni, Emanuele (2021-04-09)
  Dane wykorzystane w publikacji Bellinzona, E.V.; Grzanka, L.; Attili, A.; Tommasino, F.; Friedrich, T.; Krämer, M.; Scholz, M.; Battistoni, G.; Embriaco, A.; Chiappara, D.; Cirrone, G.A.P.; Petringa, G.; Durante, M.; ...
 • ISKRA, Łukasz; JASTRZAB, Marcin; MARCATILI, Sara; HOSTACHY, Jean-Yves; SAGE, Christophe; CURTONI, Sebastien; COLLOT, Johan; DAUVERGNE, Denis; GALLIN MARTEL, Marie Laure; GALLIN MARTEL, Laurent; YAMOUNI, Mahfoud; RAMDHANE, Mourad; BOIANO, Ciro; BRAMBILLA, Sergio; KOESTER, Ulli; KIM, Yung hee (2023)
  W ramach wspólnych prac IFJ PAN-Kraków, INFN-Milano, LPSC-Grenoble i ILL badano detektory diamentowe oraz ich elektronikę czołową. Scharakteryzowaliśmy spektroskopowe reakcje sygnału prototypów detektorów diamentów ...
 • Schabikowski, Mateusz; Filep, Ádám (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2022-06-02)
  Prezentowane dane badawcze są rezultatem badań morfologii ceramicznych lejków. Owe lejki były jednym z rodzajów substratów wybranych jako podłoże, które następnie było chemicznie funkcjonalizowane, aby pozyskały właściwości ...
 • Jeleń, Kinga; Grzanka, Leszek; Olko, Paweł (2019-12-05)
  Zbiór zawiera dane z eksperymentów in-vitro prowadzonych na 11 liniach komórkowych: V79-379A, V79-753B, DLD1, SQ20B, CI-1, C3H10T1/2, SCC25, HCT116, H184B5 F5-1M/10 and HF19. Dane te zaczerpnięto z krzywych przeżywalności ...
 • Sankowska, Małgorzata; Bilski, Paweł; Marczewska, Barbara (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2023-04)
  Metoda fluorescencyjnej detekcji śladów cząstek jądrowych (FNTD) z zastosowaniem kryształów LiF wykorzystuje fotoluminescencję centrów barwnych generowanych przez promieniowanie jonizujące. Wykorzystanie mikroskopu ...
 • Karczmarska, Agnieszka (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2023)
  Prezentowane dane badawcze są rezultatem badań strukturalnych matryc krzemionkowo-węglowych. Celem projektu NCN (nr projektu: 2021/05/X/ST5/01296), w ramach którego wykonano zaprezentowane tu wyniki, była synteza i wstępna ...
 • Katarzyna, Kołtonik (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2023)
  Zbiór danych zawiera wyniki izotopowe 90Sr, 137Cs, 210Pb, 238Pu, 239/240Pu, 241Am dla myszy lodowcowych, mchów z przedpola lodowca oraz krokonitu z lodowca zlokalizowanego na terenie Norwegii.