Repozytorium IFJ PAN

Browsing Rozprawy doktorskie IFJ PAN by Title

Browsing Rozprawy doktorskie IFJ PAN by Title

Sort by: Order: Results:

 • Singh, Rajeev (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Standardowa hydrodynamika relatywistyczna przez lata była niezwykle skuteczna w opisywaniu właściwości silnie oddziałującej materii produkowanej w eksperymentach zderzeń ciężkich jonów. W ostatnim czasie nastąpił znaczny ...
 • Stanisz, Tomasz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Język naturalny posiada szereg specyficznych cech, które pozwalają traktować go jak układ złożony. Ma on skomplikowaną, hierarchiczną organizację, a właściwości i oddziaływania charakterystyczne dla poszczególnych jego ...
 • Zaremba, Jakub (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2018)
  Rozprawa przedstawia środowisko obliczeniowe dla fenomenologi rozpadów leptonów τ . Do badan użyto biblioteki Monte Carlo TAUOLA pozwalającej na generowanie rozpadów leptonów τ . Praca koncentruje się na rozpadach typu ...
 • Grządziel, Dominik (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2018)
  Celem pracy było zbadanie wpływu parametrów powietrza wewnętrznego na dynamikę zmian wartości dawki inhalacyjnej od radonu i jego krótkożyciowych pochodnych (rozumianej jako roczna dawka skuteczna E od wniknięcia izotopów ...
 • Baran, Jakub (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Radioterapia protonowa jest jedną z metod radioterapii, w której stosuje się wiązki protonów przyspieszonych do energii od 60 MeV do 250 MeV. Radioterapia protonowa pozwala uzyskać bardzo dobry rozkład przestrzenny dawki, ...
 • Mojżeszek, Natalia (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2018)
  Zastosowanie ołówkowych wiązek skanujących (ang. Pencil Beam Scanning, PBS) umożliwiło praktyczną realizację radioterapii protonowej o modulowanej intensywności, co znacznie rozszerzyło możliwości leczenia wiązkami ...
 • Liszka, Małgorzata (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2019)
  Radioterapia protonowa z użyciem ołówkowych wiązek skanujących (ang. Pencil Beam Scanning, PBS) jest nową techniką, umożliwiającą zastosowanie Radioterapii Protonowej o Modulowanej Intensywności (ang. Intensity Modulated ...
 • Szumska, Agnieszka (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2015)
  Głównym celem tej pracy było wprowadzenie oraz przetestowanie nowej metody oraz dawkomierzy do pomiarów dawek na soczewki oczu, jak i ocena narażenia pracowników w radiologii interwencyjnej poprzez: - Przetestowanie ...
 • Buda, Andrzej (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Współczynnik korelacji między akcjami definiuje podobieństwo między badanymi walorami i ma znaczenie w konstrukcji optymalnego portfela akcji – czyli takiego, który osiąga maksymalny zysk przy jak najmniejszym ryzyku. ...
 • Gnanachandran, Kajangi (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Wiadomo, że mechaniczne i mikroreologiczne właściwości komórek, wraz z rearanżacjami w ich cytoszkielecie aktynowym, są związane z progresją nowotworu przez przejęcie ważnej roli w badaniach nad diagnostyką nowotworów. ...
 • Bohdan, Artem (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2017)
  Powszechnie uważa się, że galaktyczny składnik promieniowania kosmicznego jest produkowany w falach uderzeniowych pozostałości po wybuchach supernowych. Paradygmat ten przyjmuje, że cząstki promieniowania kosmicznego ...
 • Lebiedowicz, Piotr (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2014)
  In this Thesis, a theoretical analysis of exclusive production of mesons for various reactions in nucleon-nucleon collisions is presented. Detailed studies of the central exclusive production of the resonance states and ...
 • Król, Krzysztof (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Na drodze do energii termojądrowej, tokamaki stanowią obecnie najbardziej obiecującą metodę przeprowadzenia kontrolowanej reakcji termojądrowej. Aby uniknąć problemu retencji trytu, jaki ma miejsce w przypadku ścian tokamaka ...
 • Stelmach, Karolina (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2023)
  Rozprawa podejmuje temat ilościowego opisu wrażeń, jakie w słuchaczach wywołują skrajnie krótkie sygnały akustyczne. Podstawowa i znajdująca uzasadnienie w przeprowadzonych eksperymentach hipoteza polega na przypisaniu ...
 • Sushchov, Oleksandr (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  Cząsteczki o wysokich energiach oddziałują z materią, polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem podczas propagacji we Wszechświecie. W efekcie inicjują˛ kaskady cząstek różnego typu i wielkości; w ...
 • Lattanzi, Ambra (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Model Debye’a przedstawia elegancki opis zjawisk relaksacji i dyspersji w oparciu o mechanikę statystyczną. Jednak układy charakteryzujące się pojedynczym czasem relaksacji opisuje jako doskonałe ciecze i kryształy, dość ...
 • Czekierda, Sabina (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Science, 2019)
  Niniejsza praca doktorska jest poświęcona badaniom rozkładów cząstek naładowanych produkowanych w oddziaływaniach dyfrakcyjnych proton-proton zachodzących na akceleratorze LHC. Jedną z sygnatur takich oddziaływań jest ...
 • Blanco, Etienne (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  W niniejszej rozprawie badamy faktoryzację procesów hadronowych w wysokoener-getycznych zderzeniach hadronów, ze szczególnym uwzględnieniem pędu poprzecznego. Praca jest podzielona na trzy etapy : badanie nTMDs, przedstawienie ...
 • Kulig, Andrzej (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2014)
  This doctoral dissertation includes the following main theses: - As samples of natural language, literary texts show several properties of complex systems: they have internal organization, including a hierarchical ...
 • Wątorek, Marcin (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  Współczesne rynki finansowe charakteryzujące się błyskawicznym przepływem informacji, ogromną liczbą uczestników o różnych horyzontach inwestycyjnych, występowaniem sprzężeń zwrotnych prowadzących do zjawisk krytycznych, ...