Repozytorium IFJ PAN

Browsing Raporty IFJ PAN by Issue Date

Browsing Raporty IFJ PAN by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Błocki, Jacek; Daniluk, Witold; Gil, M.; Karbowiak, Michał; Moszczyński, Arkadiusz; Oliwa, Krzysztof; Pawlik, Bogdan; Słomiński, Wojciech; Suszycki, Leszek; Wierba, Wojciech; Zawiejski, Leszek (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2006)
  The silicon-tungsten calorimeter LumiCal, located in very forward region of the future detector at the International Linear Collider, is proposed for precisely luminosity measurement. One of the requirements to fulfil this ...
 • Daniel, Krzysztof; Bochenek-Dobrowolski, Ryszard; Doruch, Henryk; Guguła, Konrad; Grzybek, Ryszard; Janik, Grzegorz; Kisielowski, Andrzej; Lipka, Bogdan; Molęda, Janusz; Norys, Tadeusz; Pyzioł, Wojciech; Sałach, Bogusław; Sulikowski, Jacek; Sroka, Artur; Tarczoń, Ryszard; Włodek, Lucyna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2006)
  The AIC-144 cyclotron at the Institute of Nuclear has been upgraded to produce the beams, which could be applied for proton radiotherapy of eye melanoma. For the improvement of quality of ion beam is necessary to better ...
 • Rońda, Jacek; Oliver, Graeme John (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
 • Witek, Mariusz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  Tematem rozprawy są badania oddziaływań z udziałem prądów neutralnych prowadzących do czterech elementarnych fermionów w stanie końcowym. Przedstawione wyniki oparte zostały na pomiarach przeprowadzonych w drugiej fazie ...
 • Wolny-Marszałek, Marta (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  This review is a collection of twelve original papers concerning growth and interface modification in the Co/Cu system. Most of this research has been carried out in the Laboratory of Surface and Thin Film Physics at ...
 • Kochowska, Elżbieta (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
 • Dąbrowska, Joanna; Olko, Paweł; Sowa, Urszula; Swakoń, Jan (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  The work is aimed at optimizing the proton beam spreading system at the IFJ PAN radiotherapy of ocular melanoma facility. Single scattering foil and double scattering foil systems have been investigated by Monte Carlo ...
 • Rońda, Jacek (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  A complex model of energy transfer from ionized gas through a weld-pool to a heat a®ected zone (HAZ) is considered here. The model consists of three sub-models: a model of the arc column with skin layers - sheaths coating ...
 • Woźnicka, Urszula; Cywicka-Jakiel, Teresa; Drabina, Andrzej; Dworak, Dominik; Tracz, Grzegorz; Drozdowicz, Krzysztof; Zorski, Tomasz; Ossowski, Andrzej; Środoń, Jan; Kawiak, Tadeusz; Bakowska, Dorota; Zielińska, Małgorzata; Zalewska, Jadwiga (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  An extensive set of conventional and special core analysis measurements, complemented by additional chemical and mineralogical analyses was performed, forming the basis for the evaluation of the complex thin bedded gas-bearing ...
 • Petelenz, Barbara; Szałkowski, Mirosław (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  The report describes a prototype of the remotely controlled internal target assembly, designed and built in the Institute of Nuclear Physics. After a series of technical tests, the machine was used in 2006 to produce 73As ...
 • Kwiatek, Wojciech M.; Lekki, Janusz; Stachura, Zbigniew; Hanson, Albert L.; Ablett, James (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  Nanocrystalline TiO2 is commonly used in cosmetic industry as a photoprotective agent. With recent advances in nanomaterial processing, the size of TiO2 crystals decreased into the nanometre regime. There is no satisfactory ...
 • Lekka, Małgorzata (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  The monograph presents the use of atomic force microscopy (AFM) as a tool for the identification of cancerous cells by studies of the expression of different types of molecules directly on the surface of living cells. The ...
 • Tracz, Grzegorz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  The foregoing paper presents the doctor’s thesis entitled “The secondary neutron sources for generation of particular neutron fluxes”. Two secondary neutron sources have been designed, which exploit already existing primary ...
 • Daniluk, Witold; Gil, M.; Oliwa, Krzysztof; Wierba, Wojciech (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  Report presents the test results of the linearity measurement of the Luminosity Photon Calorimeter readout electronics. Nonlinearity of the preamplifiers, amplifiers, 140 meters long analog signal transmission, integrators ...
 • Błocki, Jacek; Daniluk, Witold; Gil, M.; Kielar, Eryk; Moszczyński, Arkadiusz; Oliwa, Krzysztof; Pawlik, Bogdan; Słomiński, Wojciech; Suszycki, Leszek; Wierba, Wojciech; Zawiejski, Leszek (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  The silicon-tungsten calorimeter LumiCal, located in very forward region of the future detector at the International Linear Collider, is proposed for precisely luminosity measurement. One of the requirements to fulfil ...
 • Kwiatek, Wojciech M.; Kubica, Barbara; Dutkiewicz, Erazm; Bartyzel, Mirosław; Gołaś, Janusz; Hajduk, Roman; Pieprzyca, Tomasz; Reczyński, Witold; Sarnecki, C.; Stobiński, Marcin; Szklarz, Zbigniew; Wiltowska-Zuber, Joanna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  Badania fizykochemiczne mechanizmów akumulacji i procesów przemian toksycznych składników nieorganicznych, organicznych oraz radionuklidów w osadach Dobczyckiego Zbiornika wody pitnej dla miasta Krakowa pozwalają na znaczne ...
 • Błocki, Jacek; Daniluk, Witold; Dąbrowski, Władysław; Gil, M.; Harder, U.; Idzik, Marek; Kielar, Eryk; Moszczyński, Arkadiusz; Oliwa, Krzysztof; Pawlik, Bogdan; Suszycki, Leszek; Wierba, Wojciech; Zawiejski, Leszek (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  The silicon-tungsten calorimeter LumiCal, located in very forward region of the future detector at the International Linear Collider, is proposed for the precise luminosity measurements based on the Bhabha scattering ...
 • Daniel, Krzysztof; Guguła, Konrad; Grzybek, Ryszard; Janik, Grzegorz; Kisielowski, Andrzej; Bochenek-Dobrowolski, Ryszard; Lipka, Bogdan; Molęda, Janusz; Norys, Tadeusz; Pyzioł, Wojciech; Ruszel, Marek; Sałach, Bogusław; Sulikowski, Jacek; Sroka, Artur; Tarczoń, Ryszard; Włodek, Lucyna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  This article was devote to the adaptation of cyclotron AIC 144 to the radiotherapy of eye melanoma. First part described the optimization of energy and shapes the protons beam, which was made by the specialist from Joint ...
 • Mazur, Jadwiga (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2008)
  Radon (222Rn) jako naturalny gazowy izotop promieniotwórczy występujący powszechnie w przyrodzie i jego krótkożyciowe produkty rozpadu są znaczącym czynnikiem odpowiedzialnym za dawkę promieniowania jonizującego jaką ...
 • Dąbrowska, Joanna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2008)