Repozytorium IFJ PAN

Browsing Raporty IFJ PAN by Title

Browsing Raporty IFJ PAN by Title

Sort by: Order: Results:

  • Skowron, Monika; Grabowska-Polanowska, Beata; Faber, Jacek; Śliwka, Ireneusz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2012)
    Postęp techniczny, ostatnich kilkudziesięciu lat, stworzył możliwość rozwoju szybkich i precyzyjnych metod analitycznych. Pożądane są metody, które umożliwiają równoczesne oznaczenie dużej ilości związków należących do ...
  • Kwiatek, Wojciech M.; Kubica, Barbara; Dutkiewicz, Erazm; Bartyzel, Mirosław; Gołaś, Janusz; Hajduk, Roman; Pieprzyca, Tomasz; Reczyński, Witold; Sarnecki, C.; Stobiński, Marcin; Szklarz, Zbigniew; Wiltowska-Zuber, Joanna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
    Badania fizykochemiczne mechanizmów akumulacji i procesów przemian toksycznych składników nieorganicznych, organicznych oraz radionuklidów w osadach Dobczyckiego Zbiornika wody pitnej dla miasta Krakowa pozwalają na znaczne ...
  • Daniluk, Witold; Gil, M.; Oliwa, Krzysztof; Wierba, Wojciech (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
    Report presents the test results of the linearity measurement of the Luminosity Photon Calorimeter readout electronics. Nonlinearity of the preamplifiers, amplifiers, 140 meters long analog signal transmission, integrators ...