Repozytorium IFJ PAN

Browsing Raporty IFJ PAN by Title

Browsing Raporty IFJ PAN by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wierba, Wojciech; Zachorowski, Jerzy; Oliwa, Krzysztof (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2003)
  The LAT (Low Angle Tagger) detector is the component of the proposed detector for meas-urement of the events produced in high energy e+ e- collisions at proposed TESLA collider. In this paper we discuss the possible solutions ...
 • Błocki, Jacek; Daniluk, Witold; Gil, M.; Karbowiak, Michał; Moszczyński, Arkadiusz; Oliwa, Krzysztof; Pawlik, Bogdan; Słomiński, Wojciech; Suszycki, Leszek; Wierba, Wojciech; Zawiejski, Leszek (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2006)
  The silicon-tungsten calorimeter LumiCal, located in very forward region of the future detector at the International Linear Collider, is proposed for precisely luminosity measurement. One of the requirements to fulfil this ...
 • Bożek, Sebastian; Bielecki, Jakub; Stachura, Zbigniew; Lekki, Janusz; Sienkiewicz, Michał; Świerblewski, Jacek; Pieprzyca, Tomasz; Szklarz, Zbigniew; Dutkiewicz, Erazm; Hrynkiewicz, Andrzej; Kwiatek, Wojciech M. (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2011)
  X-ray experimental microbeam line for single live cells irradiation has been constructed at the Institute of Nuclear Physics PAN. The facility is based on an open type X-ray tube with microfocusing (the X-ray emission spot ...
 • Krasny, Mieczysław W.; Chwastowski, Janusz; Słowikowski, Klaudiusz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2006)
 • Drozdowicz, Krzysztof; Gabańska, Barbara; Igielski, Andrzej; Krynicka, Ewa; Schneider, Krystyna; Woźnicka, Urszula (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2005)
  The effective macroscopic absorption cross-section Σaeff of thermal neutrons in a grained medium differs from the corresponding cross-section Σahom in the homogeneous medium consisting of the same components, contributing ...
 • Błocki, Jacek; Michałowski, Jerzy; Wąchal, Przemysław (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2017-01)
  This paper presents results of numerical simulations of a three-layer rectangular plate and a rotationally symmetric plate, as well as panels of mirrors produced for the project Cherenkov Telescope Array - the CTA. ...
 • Bieńkowska, Barbara; Prokopowicz, Rafał; Drozdowicz, Krzysztof; Woźnicka, Urszula (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2014)
  DET-12 is a device to measure delayed neutrons from fissions in fissionable material samples which were activated in the primary neutron flux from D-T or D-D reactions in hot plasma of big fusion devices (tokamaks, ...
 • Bielecki, Jakub; Bożek, Sebastian; Lekki, Janusz; Stachura, Zbigniew; Jarzyna, Jadwiga; Kwiatek, Wojciech M. (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2009)
  Celem pracy było opracowanie metodyki pomiarów wybranych własności fizycznych próbek geologicznych metodą mikrotomografii komputerowej. Badania zostały wykonane w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN z wykorzystaniem układu ...
 • Najman, Joanna; Mochalski, Paweł; Bielewski, Jarosław; Grabowska-Polanowska, Beata; Śliwka, Ireneusz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2012)
  W pracy przedstawiona jest metoda oceny odporności systemów hydrologicznych na wpływy zanieczyszczeń antropogenicznych przy użyciu znaczników środowiskowych. Odporność systemów wód podziemnych na zanieczyszczenia antropogeniczne ...
 • Bartyzel, Mirosław; Mietelski, Jerzy Wojciech; Misiak, Ryszard; Ochab, Ewa; Petelenz, Barbara; Szałkowski, Mirosław; Wąs, Bogdan; Zagrodzki, Paweł (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2010)
  The presented report summarizes the long-term experience of a group of radiochemists from the Institute of Nuclear Physics, who have been involved in production, separation and quality control of radioactive nuclides arising ...
 • Rajchel, Bogusław; Kwiatkowska, Jadwiga; Biel-Gołaska, M.; Świątkowska, Żaneta; Mitura-Nowak, Marzena; Rajchel, W.; Strączek, Piotr; Rakowski, W. (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2006)
  Wiązki jonów są wydajnym narzędziem do formowania złożonych powłok charakteryzujących się doskonałą adhezją do podłoża. W szczególności metody wykorzystujące wiązki jonów pozwalają uzyskać powłoki na bazie związków węgla, ...
 • Rońda, Jacek (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  A complex model of energy transfer from ionized gas through a weld-pool to a heat a®ected zone (HAZ) is considered here. The model consists of three sub-models: a model of the arc column with skin layers - sheaths coating ...
 • Cywicka-Jakiel, Teresa; Zorski, Tomasz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2005)
  For gas prospecting in the shaly-sand Miocene formations of the Carpathian Foredeep many complementary geophysical techniques are being used. The spectrometric Neutron-Gamma well Logging (sNGL) is one of the nuclear ...
 • Tracz, Grzegorz; Wiącek, Urszula; Bieńkowska, Barbara (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2016-04)
  The medium scale PF‐24 facility was installed at the Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences (IFJ PAN), Poland. The MCNP model of the PF ‐ 24 device in the main hall of the laboratory was elaborated. ...
 • Wiącek, Urszula; Krynicka, Ewa (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2005)
  Monte Carlo simulations of the pulsed neutron experiment in two- region systems (two concentric spheres and two coaxial finite cylinders) are presented. The MCNP code is used. Aqueous solutions of H3BO3 or KCl are used ...
 • Cywicka-Jakiel, Teresa; Zorski, Tomasz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2004)
  The results of the Monte Carlo simulations (MCNP code) of the spectrometric neutron-gamma well logging (sNGL) are presented. The sNGL can be very useful for the precise lithology determination, what is especially important ...
 • Kwiatek, Wojciech M.; Adamczyk, Jolanta; Bobrowska, Justyna; Borkowska, Anna; Lekka, Małgorzata; Lekki, Janusz; Lipiec, Ewelina; Miszczyk, Justyna; Pabijan, Joanna; Paluszkiewicz, Czesława; Panek, Agnieszka; Piergies, Natalia; Pogoda, Katarzyna; Prauzner-Bechcicki, Szymon; Quaroni, Luca; Roman, Maciej; Wiecheć, Anna; Wiltowska-Zuber, Joanna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2015)
  The new, leading edge laboratory has been established and put into routine operation. The laboratory is focused on multimodal studies of the cellular response to ionizing radiation and provides support and research facilities ...
 • Bielecki, Jakub; Bożek, Sebastian; Banaś, Agnieszka; Baszak, Jarosław; Doruch, Henryk; Hajduk, Roman; Kowalska, Joanna; Pieprzyca, Tomasz; Szklarz, Zbigniew; Lekki, Janusz; Stachura, Zbigniew; Kwiatek, Wojciech M. (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2009)
 • Wolny-Marszałek, Marta (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  This review is a collection of twelve original papers concerning growth and interface modification in the Co/Cu system. Most of this research has been carried out in the Laboratory of Surface and Thin Film Physics at ...
 • Góra, Dariusz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2010)
  Przedstawione w tej pracy badania dotyczą poszukiwań neutrin skrajnie wysokich energii, powyżej 1017 eV, wśród promieni kosmicznych przy użyciu największego detektora promieni kosmicznych jakim jest Obserwatorium Pierre ...