Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wodniak, Iwona; Dankowski, Jan; Drozdowicz, Krzysztof; Gabańska, Barbara; Igielski, Andrzej; Kurowski, Arkadiusz; Maczewska, Barbara; Nowak, Tomasz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2010)
  Measurement of energy of the ‘escaping alpha particles’ from the thermonuclear reaction in the tokamak is important to get information on the energetic balance in future thermonuclear reactors producing electrical energy. ...
 • Cwanek, Anna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2019)
  Dysertacja dotyczy oceny stanu radioaktywnej kontaminacji w tundrze strefy przybrzeżnej południowo-zachodniej Grenlandii, Arktyki Kanadyjskiej i Alaski. Materiał badawczy stanowiło 109 próbek różnych gatunków porostów i ...
 • Mietelski, Jerzy Wojciech (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2003)
  Głównym celem omawianych w pracy badań, prowadzonych w latach 1994-2003, było możliwie szerokie rozpoznanie zróżnicowania depozycji i skali włączenia w obieg mikroelementów wybranych składników ...
 • Kuźma, Dominika (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2018)
  Wybrane układy magnetyczne mogące służyć jako falowody dla fal spinowych zostały zbadane pod względem konfiguracji równowagowych i wzbudzeń elementarnych. Wykryto zlokalizowane stany o częstościach w przerwie wzbronionej ...
 • Nowak, Tomasz; Sulikowski, Jacek; Bogdali, Paweł; Cieślik, Robert; Grzybek, Ryszard; Lipka, Bogdan; Molęda, Janusz; Ruszel, Marek; Sałach, Bogusław; Sroka, Artur; Sumera, Maciej; Pyzioł, Wojciech; Zbroja, Katarzyna; Rogóż-Duda, Agnieszka; Mojżeszek, Natalia; Ogrodowicz, Ewa; Durlak, Edyta; Mierzwińska, Gabriela; Rydygier, Marzena (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2016)
  W hali eksperymentalnej budynku cyklotronu AIC-144, na jednym z wyjść magnesu M2, ustawiono tymczasowe stanowisko do pomiarów parametrów wiązki protonowej. Kierunek prowadzenia wiązki ustawiono precyzyjnie wykorzystując ...
 • Therasse, Mathieu (CERN, 2017)
 • Rybicki, Andrzej (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2010)
  This paper deals with low momentum transfer (“soft”) hadronic interactions which build up most of the total cross section in high energy collisions of hadrons or atomic nuclei. The quantitative features of these interactions ...
 • Cieplicka, Natalia (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2014)
  The atomic nucleus, being a dense system of protons and neutrons, can be considered as a 'laboratory' in which three fundamental interactions strong, electromagnetic and weak, can be studied. Although much experimental ...
 • Kuboś, Joanna (Chapter in: Recent Progress in Few-Body Physics: Proceedings of the 22nd International Conference on Few-Body Problems in Physics, ed. N.A. Orr, M. Płoszajczak, F.M. Marqués, J. Carbonell, Springer, Switzerland, 2020, 2020)
  Production of the doubly strange Ξ− hyperon, known as a cascade particle, has been investigated in nuclear reactions in a wide energy range. However, only the results for the energies above the threshold for cascade ...
 • Ślazyk, Igor (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Niniejsza praca opisuje szczegółowo testy jakości fotodetektorów i związanej z nimi elektroniki (tzw. komórek podstawowych) dla modernizacji detektorów promieniowania Czerenkowa RICH (ang. Ring-Imaging Cherenkov), wchodzącego ...
 • Włoch, Bogusław (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Niniejsza rozprawa doktorska poświęcona jest badaniom dynamiki systemów kilkunukleonowych, w zderzeniach deuteron-proton, przy energii wiązki deuteronowej 160~MeV. Zebrane dane doświadczalne pozwoliły na wyznaczenie ...
 • Dziurda, Agnieszka (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2015)
  The thesis describes the world-first, time-dependent measurement of charge-parity (CP ) violation in B 0 s → D∓ s K± decays. The study is performed at the LHCb experiment using data sample corresponding to an integrated ...
 • Borodai, Nataliia (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2013)
  Przedmiotem niniejszej pracy jest eksperymentalne badanie obrazu optycznego wielkich pęków atmosferycznych generowanych przez cząstki promieniowania kosmicznego o bardzo wysokiej energii. Analiza ta jest oparta na wyznaczaniu ...
 • Kliczewski, Stanisław (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2009)
  Nuclear reactions with light and heavy ion beams are one of the most important methods for the investigation of nuclear structure, main features of the nuclear forces and mechanisms of the nuclear processes. At present ...
 • Sas-Bieniarz, Anna; Marczewska, Barbara; Bilski, Paweł; Gieszczyk, Wojciech; Klosowski, Mariusz (Radiation Measurements, 2020)
  Lithium magnesium phosphate (LiMgPO4, called LMP) crystals doped with different concentration of Tb, B and Tm were tested in regard to their radioluminescence emitted during irradiation. LMP crystals were grown with a ...
 • Małecki, Bartosz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Niniejsza rozprawa opisuje wyniki badań korelacji Bosego-Einsteina dla jednoimiennie naładowanych pionów pochodzących ze zderzeń proton-proton oraz proton-ołów zarejestrowanych w eksperymencie LHCb przy energii odpowiednio ...
 • Jardin, Axel; Bielecki, Jakub; Król, Krzysztof; Peysson, Y.; Mazon, D.; Dworak, Dominik; Scholz, Marek (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  This document reports the activities performed during the year 2019-2020 in the framework of the HARMONIA 10 project entitled “Study of the mutual dependence between Lower Hybrid current drive and heavy impurity transport ...
 • Krzysiek, Mateusz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2016)
  The excitation spectrum of atomic nucleus is, at high energies, dominated by the Giant Dipole Resonance (GDR), which is a collective oscillation of almost all neutrons vs.protons. Around neutron separation energy, well ...
 • Otwinowski, Jacek (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2018)
  Matter that surrounds us comes in a variety of phases that can be transformed into each other by a change of external conditions such as temperature, pressure, and composition. A good example is water that besides the ...
 • Szeglowski, Zdzisław; Thi Lien, Din; Kubica, Barbara; Godunowa, Helena; Tuleja-Krysa, M.; Stobiński, Marcin; Fiałkowski, Roman (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2003)
  Sorption of Zr, Hf and Nb as homologues of super-heavy elements 104 (Rf) and 105 (Db) was studied on films of liquid ion exchangers covering one side of metal or plastic foils. Many tests with homologues of Rf and Db were ...