Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Król, Krzysztof (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  In this report, the problem of tungsten impurities in tokamak plasmas is introduced and the related phenomenon of partial screening occurring during Coulomb collisions between suprathermal electrons and tungsten impurity ...
 • Górnicki, Edward; Malecki, Piotr; Koperny, Stefan (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2004)
  This manual describes the elements of the SCT High Voltage Power Supply – VME Model HV203, its operation and installation procedures.
 • Kowalewska, Anna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2018)
  Prezentowana praca zawiera opis poszukiwań naładowanych bozonów Higgsa w kanale rozpadu H±→τ±ѵ w przedziale masowym 90-2000 GeV. Ich istnienie przewidziane jest w wielu rozszerzeniach Modelu Standardowego. Analiza ...
 • Chrząszcz, Marcin (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2015)
  The thesis describes searches for charged lepton flavour violation in the process τ−→ μ−μ+μ−. The study is performed at the LHCb experiment data sample corresponding to an integrated luminosity of 3 fb-1 of proton-proton ...
 • Almeida Cheminant, Kevin (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  Podczas propagacji fotonów ultra-wysokich energii (w zakresie EeV i wyższej), z ich źródeł do Ziemi, mogą zachodzić procesy prowadzące do osłabienia ich pierwotnego strumienia. W tym zakresie energii występuje bowiem ...
 • Chrząszcz, Marcin (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2017)
  The dissertation aims at presenting the current situation in the measurements of electroweak penguin diagrams dominated decays: b → sl−l+1 . These decays have been a smoking gun for hunting for New Physics effects over ...
 • Pikies, Małgorzata (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Science, 2018)
  Praca doktorska opisuje poszukiwania nowej fizyki poprzez rozpad łamiący zasadę˛ zachowania zapachu leptonów - B+ →K+μ±e±. Analiza została przeprowadzona na próbce danych odpowiadającej 3 fb-1 scałkowanej świetlności, ...
 • Malecki, Paweł (Institute of Nuclear Physics Polish Acadmy of Sciences, 2019)
  This monograph is focused on the measurements performed by the ATLAS experiment using final states containing third-generation fermions in the recent years and covers both the Run-1 and early Run-2 data taking periods of ...
 • Drozdowicz, Krzysztof; Dąbrowska, Joanna; Gabańska, Barbara; Igielski, Andrzej; Janik, Władysław; Krynicka, Ewa; Kurowski, Arkadiusz; Niedźwiedź, K.; Wiącek, Urszula; Woźnicka, Urszula (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2004)
  A pulsed neutron method to measure the water or hydrogen content in a rock material has been tested on the experimental set-up at the fast neutron generator in the IFJ PAN. A dedicated pulsed thermal neutron source has ...
 • Błocki, Jacek; Daniluk, Witold; Dąbrowski, Władysław; Gil, M.; Harder, U.; Idzik, Marek; Kielar, Eryk; Moszczyński, Arkadiusz; Oliwa, Krzysztof; Pawlik, Bogdan; Suszycki, Leszek; Wierba, Wojciech; Zawiejski, Leszek (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2007)
  The silicon-tungsten calorimeter LumiCal, located in very forward region of the future detector at the International Linear Collider, is proposed for the precise luminosity measurements based on the Bhabha scattering ...
 • Danilkiewicz, Joanna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Science, 2020)
  Celem niniejszej pracy doktorskiej było sprawdzenie stosowalności dynamicznej spektroskopii sił AFM w opisie mechanizmu oddziaływań adhezyjnych peptydów i przeciwciał do receptorów obecnych na powierzchni żywych komórek. ...
 • Wodniak, Iwona; Dankowski, Jan; Drozdowicz, Krzysztof; Gabańska, Barbara; Igielski, Andrzej; Kurowski, Arkadiusz; Maczewska, Barbara; Nowak, Tomasz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2010)
  Measurement of energy of the ‘escaping alpha particles’ from the thermonuclear reaction in the tokamak is important to get information on the energetic balance in future thermonuclear reactors producing electrical energy. ...
 • Cwanek, Anna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2019)
  Dysertacja dotyczy oceny stanu radioaktywnej kontaminacji w tundrze strefy przybrzeżnej południowo-zachodniej Grenlandii, Arktyki Kanadyjskiej i Alaski. Materiał badawczy stanowiło 109 próbek różnych gatunków porostów i ...
 • Mietelski, Jerzy Wojciech (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2003)
  Głównym celem omawianych w pracy badań, prowadzonych w latach 1994-2003, było możliwie szerokie rozpoznanie zróżnicowania depozycji i skali włączenia w obieg mikroelementów wybranych składników ...
 • Kuźma, Dominika (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2018)
  Wybrane układy magnetyczne mogące służyć jako falowody dla fal spinowych zostały zbadane pod względem konfiguracji równowagowych i wzbudzeń elementarnych. Wykryto zlokalizowane stany o częstościach w przerwie wzbronionej ...
 • Nowak, Tomasz; Sulikowski, Jacek; Bogdali, Paweł; Cieślik, Robert; Grzybek, Ryszard; Lipka, Bogdan; Molęda, Janusz; Ruszel, Marek; Sałach, Bogusław; Sroka, Artur; Sumera, Maciej; Pyzioł, Wojciech; Zbroja, Katarzyna; Rogóż-Duda, Agnieszka; Mojżeszek, Natalia; Ogrodowicz, Ewa; Durlak, Edyta; Mierzwińska, Gabriela; Rydygier, Marzena (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2016)
  W hali eksperymentalnej budynku cyklotronu AIC-144, na jednym z wyjść magnesu M2, ustawiono tymczasowe stanowisko do pomiarów parametrów wiązki protonowej. Kierunek prowadzenia wiązki ustawiono precyzyjnie wykorzystując ...
 • Therasse, Mathieu (CERN, 2017)
 • Rybicki, Andrzej (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2010)
  This paper deals with low momentum transfer (“soft”) hadronic interactions which build up most of the total cross section in high energy collisions of hadrons or atomic nuclei. The quantitative features of these interactions ...
 • Cieplicka, Natalia (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2014)
  The atomic nucleus, being a dense system of protons and neutrons, can be considered as a 'laboratory' in which three fundamental interactions strong, electromagnetic and weak, can be studied. Although much experimental ...
 • Kuboś, Joanna (Chapter in: Recent Progress in Few-Body Physics: Proceedings of the 22nd International Conference on Few-Body Problems in Physics, ed. N.A. Orr, M. Płoszajczak, F.M. Marqués, J. Carbonell, Springer, Switzerland, 2020, 2020)
  Production of the doubly strange Ξ− hyperon, known as a cascade particle, has been investigated in nuclear reactions in a wide energy range. However, only the results for the energies above the threshold for cascade ...