Witamy w Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty, które są efektem prac badawczych pracowników oraz doktorantów Instytutu. Jego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i promowanie badań naukowych prowadzonych w Instytucie.

Dostęp do opisów bibliograficznych zdeponowanych prac oraz do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w Repozytorium IFJ PAN z założenia jest otwarty dla wszystkich użytkowników.

Zbiory w Repozytorium

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ostatnio dodane

 • Cwanek, Anna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2024)
  Niniejsza baza danych dotyczy ośmiu rdzeni torfowych zebranych z różnych typów torfowisk występujących w Europie Środkowej. Główny nacisk położony jest na Pb-210 jako podstawowy geochronometr oraz radioizotopy C-14 i ...
 • Sądel, Michał; Grzanka, Leszek; Swakoń, Jan; Baran, Jakub; Gajewski, Jan; Bilski, Paweł (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2023)
  The prototype of the LiMgPO4 (LMP) silicone foils has been tested to find their OSL relative response to protons and their dependence on proton energy. The proton depth–-dose distribution was measured for the pristine ...
 • Cieplicka-Oryńczak, N.; Fornal, B.; Leoni, S.; Ciemała, M.; Ziliani, S.; Kmiecik, M.; Maj, A.; Łukasik, J.; Pawłowski, P.; Sowicki, B.; Wasilewska, B.; Ziębliński, M.; Bednarczyk, P.; Boiano, C.; Bottoni, S.; Bracco, A.; Brambilla, S.; Ciepał, I.; Clisu, C.; Crespi, F.C.L.; Dhanmeher, K.; Florea, N.; Gamba, E.; Grębosz, J.; Harakeh, M.N.; Iskra, Ł.; Krzysiek, M.; Kulessa, P.; Marginean, R.; Matea, I.; Matejska-Minda, M.; Mazurek, K.; Parol, W.; Sferrazza, M.; Stan, L.; Włoch, B. (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2024)
  Zbiór danych koincydencyjnych w postaci macierzy Egamma-Ex (energia kwantów gamma, wyrażona w keV, vs. energia wzbudzenia jądra 14N, wyrażona w MeV) zgromadzonych podczas eksperymentu rozpraszania nieelastycznego wiązki ...
 • Bilski, Paweł; Sankowska, Małgorzata; Marczewska, Barbara; Kilian, Anna; Swakoń, Jan; Siketic, Zdravko; Olko, Paweł (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2024-03-11)
  Fluorescent nuclear track detectors based on LiF crystals were successfully applied for detection of proton induced tracks. Irradiations were performed with protons with energy ranging from 1 MeV up to about 56 MeV and for ...
 • Laskowska, Magdalena (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2024)
  Zbiór danych zgromadzonych w wyniku projektu badawczego pod tytułem "Nowe bioaktywne powłoki kompozytowe na bazie nanostruktur krzemionkowych dla zastosowań biologicznych i środowiskowych" finansowanego przez Narodowe ...

Zobacz więcej