Witamy w Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty, które są efektem prac badawczych pracowników oraz doktorantów Instytutu. Jego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i promowanie badań naukowych prowadzonych w Instytucie.

Dostęp do opisów bibliograficznych zdeponowanych prac oraz do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w Repozytorium IFJ PAN z założenia jest otwarty dla wszystkich użytkowników.

Zbiory w Repozytorium

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ostatnio dodane

 • Maj, Adam; Rusek, Krzysztof; Bednarczyk, Piotr; Dudek, Jerzy; Fornal, Bogdan; Kicińska-Habior, Marta; Kistryn, Stanisław; Lewitowicz, Marek; Matulewicz, Tomasz; Nazarewicz, Witold; Satuła, Wojciech; Skalski, J.; Srebrny, Janusz; Stephan, E.; Trzaska, Władysław H. (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, 2020)
  This Report presents the status and perspectives of low-energy nuclear physics research in Poland. It has become a tradition that the society of Polish nuclear physicists periodically summarizes the community's achievements ...
 • Antropov, Sergii (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  Rozprawa doktorska koncentruje się na opisie rozpadów bozonów pośredniczących, takich jak bozony W i Z z dodatkową emisją pary leptonów w stanie końcowym. Pomimo, iż ten proces stanowi małą poprawkę do obliczeń na poziomie ...
 • Danyłec, Karolina (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  Radon (222Rn) pochodzący z szeregu rozpadu uranu (238U) i toron (220Rn) pochodzący z szeregu rozpadu toru (232Th) są naturalnie występującymi w środowisku izotopami radonu. Oba te gazy zaliczane są do czynników kancerogennych, ...
 • Arianna, Ligorini (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  Dżety aktywnych jąder galaktyk i błyski gamma emitują silne promieniowanie elektromagnetyczne wysokich energii i są głównymi kandydatami na źródła promieni kosmicznych najwyższych energii. Często przyjmuje się, że ...
 • Zając, Wojciech; Lesiak, Tadeusz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  We are constantly bombarded with streams of information. Th is also applies to new facts in the fi eld of science - their number is growing rapidly. We have prepared this brochure especially for you in order to show you, ...

Zobacz więcej