Witamy w Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty, które są efektem prac badawczych pracowników oraz doktorantów Instytutu. Jego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i promowanie badań naukowych prowadzonych w Instytucie.

Dostęp do opisów bibliograficznych zdeponowanych prac oraz do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w Repozytorium IFJ PAN z założenia jest otwarty dla wszystkich użytkowników.

Zbiory w Repozytorium

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ostatnio dodane

 • Derendarz, Dominik; Staszewski, Rafał; Trzebiński, Maciej (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  IFJ PAN PPSS Alumni Conference is organized by the Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences (IFJ PAN). It is addressed to: participants of previous editions of Particle Physics Summer Student Programme, ...
 • Parol, Wiktor (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2022)
  Zbiory danych zgromadzonych podczas pomiarów testowych układu detektorów czasu przelotu, odczytywane i zapisywane w 2 (lub w niektórych przypadkach 4) kanałach, na które podawany był sygnał zbiorczy pochodzący z 4 krzemowych ...
 • Wolny-Marszałek, Marta (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  A Focused Ion Beam (FIB) provides the unique possibilities to create new functionality in materials on the nanometer scale as well as to characterize such materials on the relevant length scale of a few nanometers. This ...
 • Bednarczyk, Piotr; Kmiecik, Maria; Matejska-Minda, Magdalena (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  The Zakopane Conference on Nuclear Physics, for historical reasons called School, has been organized since 1963 by the Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences (IFJ PAN) and ...
 • Sas, Wojciech (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Magnetyki molekularne cieszą się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem wśród badaczy, głównie ze względu na ich wielofunkcyjny charakter. Posiadają znaczący potencjał aplikacyjny w ogniwach paliwowych, układach kwantowych ...

Zobacz więcej