Welcome to the Repository of the Institute of Nuclear Physics PAN

The repository of the Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences collects, stores and shares documents that are the result of research work of the Institute's employees and doctoral students. Its purpose is to disseminate the scientific achievements of employees and promote scientific research conducted at the Institute.

Access to bibliographic descriptions of deposited works and to the full texts of documents archived in the Repository of IFJ PAN is by default open to all users.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Cwanek, Anna (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2024)
  Niniejsza baza danych dotyczy ośmiu rdzeni torfowych zebranych z różnych typów torfowisk występujących w Europie Środkowej. Główny nacisk położony jest na Pb-210 jako podstawowy geochronometr oraz radioizotopy C-14 i ...
 • Sądel, Michał; Grzanka, Leszek; Swakoń, Jan; Baran, Jakub; Gajewski, Jan; Bilski, Paweł (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2023)
  The prototype of the LiMgPO4 (LMP) silicone foils has been tested to find their OSL relative response to protons and their dependence on proton energy. The proton depth–-dose distribution was measured for the pristine ...
 • Cieplicka-Oryńczak, N.; Fornal, B.; Leoni, S.; Ciemała, M.; Ziliani, S.; Kmiecik, M.; Maj, A.; Łukasik, J.; Pawłowski, P.; Sowicki, B.; Wasilewska, B.; Ziębliński, M.; Bednarczyk, P.; Boiano, C.; Bottoni, S.; Bracco, A.; Brambilla, S.; Ciepał, I.; Clisu, C.; Crespi, F.C.L.; Dhanmeher, K.; Florea, N.; Gamba, E.; Grębosz, J.; Harakeh, M.N.; Iskra, Ł.; Krzysiek, M.; Kulessa, P.; Marginean, R.; Matea, I.; Matejska-Minda, M.; Mazurek, K.; Parol, W.; Sferrazza, M.; Stan, L.; Włoch, B. (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2024)
  Zbiór danych koincydencyjnych w postaci macierzy Egamma-Ex (energia kwantów gamma, wyrażona w keV, vs. energia wzbudzenia jądra 14N, wyrażona w MeV) zgromadzonych podczas eksperymentu rozpraszania nieelastycznego wiązki ...
 • Bilski, Paweł; Sankowska, Małgorzata; Marczewska, Barbara; Kilian, Anna; Swakoń, Jan; Siketic, Zdravko; Olko, Paweł (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2024-03-11)
  Fluorescent nuclear track detectors based on LiF crystals were successfully applied for detection of proton induced tracks. Irradiations were performed with protons with energy ranging from 1 MeV up to about 56 MeV and for ...
 • Laskowska, Magdalena (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2024)
  Zbiór danych zgromadzonych w wyniku projektu badawczego pod tytułem "Nowe bioaktywne powłoki kompozytowe na bazie nanostruktur krzemionkowych dla zastosowań biologicznych i środowiskowych" finansowanego przez Narodowe ...

View more