Welcome to the Repository of the Institute of Nuclear Physics PAN

The repository of the Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences collects, stores and shares documents that are the result of research work of the Institute's employees and doctoral students. Its purpose is to disseminate the scientific achievements of employees and promote scientific research conducted at the Institute.

Access to bibliographic descriptions of deposited works and to the full texts of documents archived in the Repository of IFJ PAN is by default open to all users.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Derendarz, Dominik; Staszewski, Rafał; Trzebiński, Maciej (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  IFJ PAN PPSS Alumni Conference is organized by the Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences (IFJ PAN). It is addressed to: participants of previous editions of Particle Physics Summer Student Programme, ...
 • Parol, Wiktor (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2022)
  Zbiory danych zgromadzonych podczas pomiarów testowych układu detektorów czasu przelotu, odczytywane i zapisywane w 2 (lub w niektórych przypadkach 4) kanałach, na które podawany był sygnał zbiorczy pochodzący z 4 krzemowych ...
 • Wolny-Marszałek, Marta (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  A Focused Ion Beam (FIB) provides the unique possibilities to create new functionality in materials on the nanometer scale as well as to characterize such materials on the relevant length scale of a few nanometers. This ...
 • Bednarczyk, Piotr; Kmiecik, Maria; Matejska-Minda, Magdalena (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  The Zakopane Conference on Nuclear Physics, for historical reasons called School, has been organized since 1963 by the Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences (IFJ PAN) and ...
 • Sas, Wojciech (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2022)
  Magnetyki molekularne cieszą się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem wśród badaczy, głównie ze względu na ich wielofunkcyjny charakter. Posiadają znaczący potencjał aplikacyjny w ogniwach paliwowych, układach kwantowych ...

View more