Welcome to the Repository of the Institute of Nuclear Physics PAN

The repository of the Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences collects, stores and shares documents that are the result of research work of the Institute's employees and doctoral students. Its purpose is to disseminate the scientific achievements of employees and promote scientific research conducted at the Institute.

Access to bibliographic descriptions of deposited works and to the full texts of documents archived in the Repository of IFJ PAN is by default open to all users.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Maj, Adam; Fornal, Bogdan; Grębosz, Jerzy; Horzela, Andrzej; Kopeć, Renata; Kwiatek, Wojciech; Lesiak, Tadeusz; Olko, Paweł; Skrzypek, Maciej; Świerblewska, Iwona; Świerblewski, Jacek; Wilczyński, Henryk; Zieliński, Piotr (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021-05)
  The "Report on Research Activities 2017-2020" summarizes the most important highlights of the scientific activities at IFJ PAN in the last four years. These highlights encompass activities in both fundamental and application ...
 • Sushchov, Oleksandr (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  Cząsteczki o wysokich energiach oddziałują z materią, polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem podczas propagacji we Wszechświecie. W efekcie inicjują˛ kaskady cząstek różnego typu i wielkości; w ...
 • Bahmani, Marzieh (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2019)
  W ramach poszukiwań rozszerzonych scenariuszy łamania symetrii elektrosłabej, niniejsza praca doktorska przedstawia rozwój narzędzi fenomenologicznych oraz technik analizy danych doświadczalnych użytych w poszukiwaniu ...
 • Nayerhoda, Amid (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2020)
  Galaktyczna dyfuzyjna emisja promieniowania gamma jest wytwarzana w oddziaływaniach promieni kosmicznych z gazem i polami promieniowania elektromagnetycznego w osrodku miedzygwiazdowym. Galaktyczne promienie kosmiczne ...
 • Camera, Franco; Maj, Adam (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021)
  PARIS is a collaborative international project (http://paris.ifj.edu.pl) to construct and operate a novel gamma-ray calorimeter, which profits wholly or in part from employment of novel, advanced scintillator materials, ...

View more