Repozytorium IFJ PAN

Instrukcja deponowania

W celu dodania publikacji do Repozytorium IFJ PAN:


1. Zaloguj się do Repozytorium:

- wybierz przycisk „Zarejestruj” umieszczony z prawej strony w zakładce „Moje konto”,

- podaj swój adres e-mail w domenie Instytutu (jeśli takiego nie posiadasz, a afiliujesz swoje prace do Instytutu – skontaktuj się z administratorami Repozytorium: repozytorium@ifj.edu.pl),

- po chwili otrzymasz e-mail od Repozytorium – otwórz przesłany link i uzupełnij dane w swoim profilu,

- zapamiętaj hasło do konta – będzie konieczne przy każdym następnym logowaniu do Repozytorium; podany adres e-mail będzie służył jako login do konta w Repozytorium.


2. Przygotuj plik z publikacją oraz dane bibliograficzne – optymalnym formatem dokumentu tekstowego jest PDF. Format nazwy pliku: Imię Nazwisko_tytuł pracy lub jego fragment_rok.pdf


3. Wybierz kolekcję, w której publikacja ma być zamieszczona.


4. Podaj dane bibliograficzne – nie jest wymagane wypełnienie wszystkich pól, najważniejsze z nich to:

- autor (w przypadku prac współautorskich należy każdą osobę dodać w odrębnym polu, po zatwierdzeniu przyciskiem „Dodaj”),

- tytuł (warto dodać także równoległy w j. ang.),

- data wydania (koniecznie należy podać rok wydania – pola „miesiąc” i „dzień” mogą pozostać puste),

- wydawca (jeżeli deponowany utwór został wcześniej opublikowany, to w tym miejscu należy podać dane bibliograficzne wydawnictwa, w którym się ukazał),

- ISSN dla czasopisma lub odpowiednio ISBN dla książki (po wyborze z listy rozwijanej właściwego rodzaju identyfikatora, należy kliknąć przycisk „Dodaj”),

- DOI (aby dodać identyfikator należy kliknąć przycisk „Dodaj”),

- rodzaj pracy (wybierając z menu właściwy rodzaj publikacji),

- język oryginału deponowanego dokumentu,

- słowa kluczowe i abstrakt (warto dodać równolegle w j. ang., każde w osobnym polu – po zatwierdzeniu przyciskiem „Dodaj”).


5. Dodaj plik z publikacją (na tym etapie system po numerze ISSN podpowie, jaką politykę prowadzi dany wydawca – informacja z bazy SHERPA/RoMEO)

Kolor zielony – autor może deponować preprint, postprint i wersję wydawcy

Kolor niebieski – autor może deponować postprint i wersję wydawcy

Kolor żółty – autor może deponować preprint

Kolor biały – autor nie może deponować pracy


6. Sprawdź i w razie potrzeby uzupełnij/popraw wprowadzone dane bibliograficzne.


7. Wybierz licencję Creative Commons – autor może samodzielnie określić warunki, na jakich praca będzie udostępniana.

Odpowiedzi, których należy udzielić podczas deponowania pracy, aby uzyskać pożądaną licencję Creative Commons:


8. W kolejnym kroku zaakceptuj oświadczenie autora (licencja).


9. Publikacja zostanie sprawdzona i zatwierdzona przez redaktora repozytorium, co potwierdzi wysłany do deponenta e-mail.

Informacje