Repozytorium IFJ PAN

Oznaczanie śladowych zawartości Zn i Pb oraz K w próbkach bielic tatrzańskich róznymi technikami: PIXE, ASS i spektroskopia promieniowania gamma

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)